accommodatie  
 
pratkisch  
 
omgeving  
 
links  
 
logo schoon goed  
 
NL - FR - EN
 
praktisch
 
Prices Practicalities How to get there Contact Privacy statement
  Privacy statement of SCHOON GOED
   
  This declaration will be translated soon.
 1. Doel van Schoon Goed
  Schoon Goed is een gastenverblijf. Welke ook het doel is van het verblijf alhier, het is steeds onze betrachting dit op een voor de gast zo aangenaam mogelijke manier te laten gebeuren.
 2. Over welke persoonsgegevens beschikken wij en welke bewaren wij
  Om de praktische modaliteiten van het verblijf te regelen is er een contactname tussen de gast en Schoon Goed. Hieruit volgt dat wij dienen te beschikken over Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, mailadres.
  Om de financiële modaliteiten van het verblijf te regelen, dienen wij te beschikken over Uw rekeningnummer bij de bank.
  Indien het doel van uw verblijf van zakelijke aard is, dienen wij te beschikken over de gegevens nodig om een correcte factuur op te stellen: naam en adres bedrijf, BTW nummer.
  Ten slotte dienen wij, van overheidswege, bij aankomst in ons gastenverblijf Uw naam en rijksregisternummer te vragen en te noteren.
 3. Wie heeft toegang tot deze gegevens
  De zaakvoerder van Schoon Goed is degene die de gegevens beheert. In geval van overmacht kan zij haar taak delegeren aan één van haar gezinsleden.
  De financiële en factuurgegevens worden gedeeld met de boekhouder met wie Schoon Goed samenwerkt.
  De overheid tenslotte heeft inzage in de gegevens waartoe zij op grond van wettelijke bepalingen toegang toe heeft.
 4. Wat doen wij niet met Uw gegevens
  Wij delen Uw gegevens niet met anderen dan de hierboven genoemden. Wij doen geen mailings, wij sturen geen nieuwsbrieven en wij zijn niet actief op sociale media.
 5. Bewaartermijn van Uw gegevens
  Hierin volgt Schoon Goed de wettelijk bepaalde bewaartermijnen.
 6. Recht op inzage en verwijdering van Uw gegevens
  Dit kan steeds op eenvoudig verzoek aan Schoon Goed. Indien U Uw gegevens verwijderd wil zien, doen wij hiervoor alles wat binnen onze mogelijkheden en binnen de ons opgelegde wettelijke bepalingen, ligt.
 7. Contact
  Info@schoongoed.be

Deze tekst werd laatst herzien op 23 juli 2018.

 
 
schoongoed   mottestraat 4   3890 niel bij sint truiden   0476 97 10 80   schoongoed@skynet.be   www.schoongoed.be